Toetsing

Tentamens, opdrachten, presentaties

De vakken binnen de specialisatie van Natuurgeneeskunde worden getoetst middels tentamens, kennistoetsen, casuspresentaties, verslagen van afgenomen acute en constitutionele anamneses, werkstukken, etc. De toetsen zijn doorgaans individueel, maar praktijkopdrachten als bijvoorbeeld casuspresentaties worden ook in groepsverband gedaan. Alle opdrachten en tentamens moeten minimaal met een 5,5 beoordeeld worden. Om aan het einde van het jaar over te gaan moet minimaal een 5,5 gemiddeld behaald zijn voor een vak.

De einddoelen voor de medische vakken zijn door PLATO vastgesteld in opdracht van de zorgverzekeraars.

Portfolio

Gedurende de opleiding werken de studenten aan hun portfolio. Dit is een continu-opdracht waarin de ontwikkeling van de student als therapeut centraal staat. Werkstukken die deel uitmaken van het portfolio zijn onder andere reflectieopdrachten en feedbackverslagen. Aan de hand hiervan zal blijken hoe de student in de loop van de opleiding een eigen visie op gezondheid, ziekte en het therapeutschap ontwikkelt. Het portfolio is onderdeel van het afstuderen.

Afstuderen

Het eindexamen omvat de presentatie van het portfolio, een reflectiescriptie en het praktijkexamen. Het praktijkexamen vindt plaats in de interne stagepraktijk waarbij de student zelfstandig, onder supervisie van een docent, een anamnese afneemt bij de patiënt.