Vakken

Medische vakken

De medische vakken zijn geïntegreerd binnen de 4-jarige opleiding. Van het 1e t/m 3e studiejaar krijg je anatomie en fysiologie. Vanaf het 2e t/m 4e studiejaar volgt pathologie, psychopathologie, farmacologie en medische ethiek. Samen vormen de medische vakken de Medische Basiskennis en voldoen aan de PLATO-richtlijnen en zijn CPION geaccrediteerd. De HVNA biedt voor therapeuten die een andere opleiding hebben gevolgd waar medisch niet in het pakket zat de Medische Basiskennis ook afzonderlijk als eenjarige opleiding aan.

Docent: Toine Korthout

Natuurgeneeskundige vakken

Natuurgeneeskundige methodiek

Bij ons leer je hoe je een therapie natuurgeneeskundig inzet. En dit betekent meer dan alleen het gebruik van natuurlijke middelen! De therapie bepaalt niet of het natuurgeneeskunde is maar de wijze waarop de therapeut tot een behandelplan komt. Hiervoor wordt een methode gebruikt waardoor het mogelijk is logisch en consequent te denken en te handelen als natuurgeneeskundig therapeut. De HVNA kiest voor een praktische benadering waarbij je al vanaf het eerste jaar getraind wordt in het toepassen van de natuurgeneeskundige methodiek.

Docent: Mirjam Blok.

Fyto(kruiden)therapie

Je houdt je bezig met natuurgeneeskundige fytotherapie waarbij de kennis is gestoeld op eeuwenoude ervaringen in relatie tot de laatste wetenschappelijke inzichten van de effecten en resultaten van kruiden. Je kunt een fytorecept maken voor iedere patiënt die in je praktijk komt. Je schrijft individuele recepten voor en gebruikt geen standaardrecepten. Je kunt kruiden voorschrijven voor acute en chronische klachten. Je kent bevochtigende, verdrogende, verwarmende en verkoelende kruiden. De constitutie van een patiënt is je leidraad bij de bepaling van een recept. Je kent de natuurgeneeskundige methode om tot een fytorecept komen. In de fytotherapie worden twee stromingen onderscheiden: de reguliere en de natuurgeneeskundige stroming. De natuurgeneeskundige stroming wordt onderwezen op de HVNA waarbij de laatste wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan de eeuwenoude, op ervaring gerichte, kennis en het sjamanisme. Je leert binnen het systeem methodisch te komen tot een individueel fytorecept.

Docenten: Marlous de Klerk en Mark van der Galiën.

Irisdiagnose

IrisfotoEen oog reflecteert het hele wezen van een mens. Ieder oog is uniek. Kennis van het oog en de iris geeft informatie over de zwaktes en de kracht van een mens. Deze kennis wordt ingezet als een van de diagnose methoden om de oorzaak van een ziekte of klacht op te sporen. Op de HVNA wordt een koppeling gemaakt tussen de Duitse school (J. Deck en J. Broy) en de Australische school (D. Hall). Door deze koppeling leer je de patiënt op lichamelijk én psychisch niveau te duiden. De iris is belangrijk als een diagnostische methode binnen de natuurgeneeskundige methodiek, de fytotherapie, de voeding, de lichaamsgerichte therapie en de bachremedies. waardoor het verband met deze laatstgenoemde vakken duidelijk wordt.

Docent: Lucia van de Bogert.

Voedingstherapie

Foto voedingstherapieVoeding is voor iedereen van wezenlijk belang. Op de HVNA leer je hoe je de natuurgeneeskundige diagnose methodisch kunt uitwerken tot een voedingsbehandelplan. Je weet hoe je orgaansystemen kunt versterken en hoe je deze kunt ontlasten met behulp van voeding. Je kunt het behandelplan laten aansluiten bij de constitutie van een patiënt waardoor de hele constitutie wordt behandeld en versterkt en dat je niet alleen naar de klacht kijkt, maar het holistisch bekijkt. Je krijgt niet alleen inzicht waarom voedingsgedrag belangrijk is en hoe je dit gedrag kunt optimaliseren; je leert ook op een methodische manier voor iedere patiënt een individueel voedingsbehandelplan in te zetten. De lessen zijn interactief waarbij je veel praktijkervaring opdoet.

Docenten: Lieneke van Grinsven en Mark van Galiën.

Lichaamsgerichte therapieën

Dit vak bestaat uit twee onderdelen:

  • lichaamsgerichte diagnostiek
  • lichaamsgerichte therapieën

Onder de lichaamsgerichte diagnostiek vallen gelaatsdiagnostiek, buik- en houdingsdiagnostiek (door o.a. de Oostenrijkse arts F.X. Mayr) en de diagnostiek van de huid waaronder de reflexzones op de rug en het bindweefsel.
De volgende therapieën leer je in te zetten:

  • (deel)massages
  • schröpfen
  • leemtherapie
  • pakkingen en kompressen
  • natuurgeneeskundige EHBO
  • hydrotherapie

Je geeft de therapie zelf of je leert de patiënt of een mantelzorger hoe de therapie toegepast kan worden. Je kunt zowel op de klacht, op de oorzaak van een klacht als op de constitutie een therapie inzetten. Naast lichaamsgerichte therapieën krijg je ook theoretisch onderwijs. Er worden praktijklessen gegeven en enkele praktijkweekenden georganiseerd waaronder een reinigingsweekend. Dit vak wordt in relatie met de andere vakken binnen de natuurgeneeskunde gegeven en vormt een vast onderdeel van het natuurgeneeskundig behandelplan.

Docent: Mirjam Blok.

Bachbloesemtherapie

Bachbloesemremedies, grondlegger Edward Bach, ontwikkelde uit bloesems van verschillende planten 38 remedies. Elke bloesem staat voor een bepaalde gemoedstoestand zoals somberheid, angsten, over bezorgdheid, slaapproblemen e.d. De juiste bloesems brengen de patiënt weer in balans.  Deze remedies zijn een belangrijk een onderdeel van je natuurgeneeskundige behandeling. Je kunt een Bachrecept maken voor elke individuele patiënt. Je weet hoe je de constitutie van een patiënt kunt koppelen aan de Bachremedies.

Er zijn verschillende methoden voor Bachremedies. De HVNA kiest voor de klassieke methode van dr. Edward Bach. We koppelen deze aan de constitutie van een patiënt zodat de oorzaak van een klacht wordt aangepakt. Je leert waarom juist Bachremedies belangrijk zijn om in te zetten.

Docent: Anna Hoekstra.

Therapeutische vorming

De HVNA heeft een bijzondere weg naar therapeutschap ontwikkeld: de weg van de lerende mens. Hierdoor leer je om straks in de praktijk de patiënt niet in een hokje te plaatsen, maar iedere patiënt die voor je verschijnt weer als nieuw te zien. Het is onze intentie om de eigenheid van de patiënt te leren kennen. Want juist in die eigenheid wil je hem tot genezing brengen.

In vier jaar tijd leer je onbevangen waarnemen, participerende beeldvorming, empathische oordeelsvorming en dienstbare besluitvorming.

Bij alle vakken wordt gebruik gemaakt van leermiddelen die bestaan uit boeken, readers, digitaal materiaal en praktische benodigdheden.

Voorproefje

Wil je een voorproefje van de vakken? Kom dan naar het Open College! Er worden dan minicolleges van een half uur gegeven en je maakt kennis met de docenten en studenten. Kijk bij de informatie over het Open College voor het programma en de data van dit studiejaar.

Wil je meer? We bieden ook de mogelijkheid om twee volwaardige collegedagen te volgen. Meld je dan aan voor de de oriëntatiecursus die in juni 2019 wordt gehouden.